• https://www.facebook.com/ECPATTurkiye

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYE SON DERNEĞİ

ECPAT TÜRKİYE

Anasayfa

Çocuklara Yönelik Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüye Karşı Eylem Beyannamesi ve Gündem 1996 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen Birinci Dünya Kongresinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca bütün sektörlerin bu olgu ile mücadele etmesi gerektiği de hatırlatılmıştır. Seyahat ve turizm sektörü, çocukların cinsel sömürüden uzak yaşam hakkını korumak için faaliyette bulunan önemli sektörlerden birisidir.
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Taraf devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve suiistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla özellikle; a- Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; b- Çocukların fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; c- Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve çoktaraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.
09.06.2020
09.06.2020