ANA SAYFA - GO TO MAIN PAGE

 

DERNEK OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 23.08.2023 tarihinde, saat: 10:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 30.08.2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin whatsup grubu ve dernek web sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

_____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfaya Git