• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/ECPATTurkiye
  • https://www.twitter.com/@ecpatturkiye
  • https://www.instagram.com/@ecpatturkey
  • https://www.youtube.com/@ecpatturkiye893

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYE SON DERNEĞİ

    • DÜNYADA ERKEN EVLİLİKLERİ YASAKLAYAN ÜLKELER
    • Çevirimdışı dünyamızda nasıl çocuklar için güvenlik önlemleri alıyorsak, çevirimiçi dünyada da çocuklar için gerekli önlemler almalıyız.
    • Çocuklar için internet ortamında da buna benzer tedbirler alınmalıdır.

 

 

 

Anasayfa

Depremde yaralananlara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Logo, risk altında olmayan mutlu, özgür bir çocuğu tasvir ediyor. Yeşil renk, büyümeyi ve yaşamı temsil eder ve ECPAT ideal olarak çocukların herhangi bir zarar görme korkusu olmadan mutlu ve sağlıklı büyüyebileceklerine inanır.
ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ TERMİNOLOJİSİ VE KULLANILMAMASI GEREKEN KAVRAMLAR  1-Çocuk Fuhuşu (Çocuklar fahişe değildir) 2-Çocuk Seks Turizmi (Çocuk seks turizmi ise bir turizm çeşidi değil, suçtur) 3-Çocuk Pornografisi, (Çocuklar pornografik bir aktör değildir), 4-Çevirimiçi Cinsel İstismar 5-Çocuklara Yönelik Sömürü Malzemeleri 6-Grooming 7-Canlı yayın
Çocuklara Yönelik Ticari Amaçlı Cinsel Sömürüye Karşı Eylem Beyannamesi ve Gündem 1996 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen Birinci Dünya Kongresinde oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca bütün sektörlerin bu olgu ile mücadele etmesi gerektiği de hatırlatılmıştır. Seyahat ve turizm sektörü, çocukların cinsel sömürüden uzak yaşam hakkını korumak için faaliyette bulunan önemli sektörlerden birisidir.
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Taraf devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve suiistimale karşı koruma güvencesi verirler. Bu amaçla özellikle; a- Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; b- Çocukların fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini; c- Çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve çoktaraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.

 

 

 

 

İLETİŞİM

 

ECPAT INSTAGRAM

DEPREM