• https://www.facebook.com/ECPATTurkiye

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYE SON DERNEĞİ

ECPAT TÜRKİYE

Erken ve Zorla Evlilikler

Madde 35
Taraf devletler, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun,
çocukların kaçırılması, satılması veya fuhuşa konu olmasını
önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çoktaraflı ilişkilerde
gereken her türlü önlemi alırlar.
Madde 36
Taraf devletler, esenliğine herhangi bir biçimde zarar
verebilecek başka her türlü sömürüye karşı çocuğu korurlar.
(Çocukların evlendirilmesi ticari cinsel sömürüdür.)

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Komitesinin 31 Sayılı ve Çocuk Hakları Komitesinin 18
Sayılı Zararlı Uygulamalara İlişkin Ortak Genel Tavsiye
Kararı / Genel Yorumu

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Çocuk
Hakları Sözleşmesi (CRC), hem genel hem de özel olarak zararlı uygulamaların ortadan
kaldırılmasına ilişkin yasal bağlayıcı yükümlülükler içermektedir. Kadına Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi ve Çocuk Hakları Komitesi, kendi izleme görevlerinin
icra ederken, kadınları, çocukları ve özellikle kız çocuklarını etkileyen bu uygulamalara
sürekli dikkat çekmektedirler. CEDAW Komitesi ve Çocuk Hakları Komitesi, çakışan bu
görevleri ve nerede ve ne suretle meydana gelirse gelsin bu zararlı uygulamaları önleme ve
bunlara çözüm üretme yönündeki ortak taahhütleri dolayısıyla bu Ortak Genel Tavsiye
Kararı/Genel Yorumu hazırlamaya karar vermişlerdir.

Her iki Sözleşme gereğince yükümlülüklerinin aksine, çok sayıda taraf devlet, çocuk
yaşta evliliğe izin veren, kızlara ve kadınlara karşı işlenen suçlar için beraat ettiren veya
hafifletici bir unsur olarak sözde namusun korunmasını sağlayan, tecavüz ve/veya diğer
cinsel suçları işleyenlerin mağdurla evlenerek yaptırımdan kaçmasını sağlayan mevzuat
gibi zararlı uygulamaları meşrulaştıran, bunlara izin veren veya yol açan yasal hükümleri
sürdürmektedir.

 

  
335 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın