• https://www.facebook.com/ECPATTurkiye

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYE SON DERNEĞİ

ECPAT TÜRKİYE

Seyahat ve Turizmde Cinsel Sömürü

Kuralların Gelişimi
Turizm Sektöründe Çocukları
Ticari Cinsel Sömürüden
Korumak İçin Mesleki Etik
Kurallar, çocukları seks
turizminden korumayı
amaçlayan sektör odaklı ve
çok paydaşlı bir girişimdir.
Kurallar (The Code) ilk olarak
İsveç ECPAT ve ortakları olan
İskandinavya seyahat
şirketleri ile UNWTO
(Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm Organizasyonu)
tarafından 1998 yılında
tanıtılmıştır. 2008’in sonuna
doğru 34 ülkede, imza sahibi
uygulayıcı konumundaki
900’den fazla şirket
kaydedilmiştir.

Kuralların (The Code)
Uygulanması
Kuralları (The Code)
imzalayan turizm şirketleri
–tur operatörleri, oteller,
seyahat acenteleri vb.-
faaliyetleri esnasında
aşağıdaki önlemleri almayı
taahhüt ederler:
 Çocukların ticari
cinsel sömürüden
korunması ile ilgili şirkete ait
bir etik politika geliştirmek
 Şirketin bulunduğu
ülkedeki ve faaliyet
gösterdiği ülkelerdeki
personel eğitilmesi
 Müşterilerle yapılan
sözleşmelere çocukların
ticari cinsel sömürüsüne
karşı ortak bir karşı durma
klozu eklemek
 Katalog, broşür,
seyahat videoları, biletler
gibi araçlarla müşterilerin
bilgilendirilmesi
 Seyahat
noktalarındaki konuyla ilgili
otoritelerin bilgilendirilmesi
 Yıllık rapor
hazırlanması
Bu önlemler faaliyetin
büyüklüğüne, şirketin türüne
ve ulusal yasalara uygunluk
durumuna göre esneklik
gösterebilir.
Tanınma
Kurallar (The Code), UNICEF,
Birleşmiş Milletler Dünya
Turizm organizasyonu ve
Avrupa Birliği Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı tarafından,
turizm sektörünün çocukların
ticari cinsel sömürüsü ile
mücadelesinde öncelikli
uluslararası bir araç olarak
tanınmaktadır.
Kurallar (The Code) aşağıdaki

Kuralların (The Code)
Uygulamaya konulmasında
Takip Edilmesi Gerken
Prosedür
Kuralların kabulü ve
uygulamaya konulması için
aşağıdaki aşamaların takip
edilmesi gerekmektedir:
Bilgi - The Code web
sitesinden ulaşılabilir. Burada
ayrıca aşamaları ve işbirliği
halinde çalışma yöntemine
ilişkin ayrıntılı bir bilgi notu
da bulunmaktadır.
Başvuru - Başvuru Fromu
Kuralların ulusal ortakları ve
sekretarya tarafından ilgili
şirkete sağlanmaktadır.
Eylem Planı - Eylem planı
ilgili şirket tarafından
Kuralların ulusal ortakları ile
müzakere edilerek ve onların
tavsiyeleri doğrultusunda
hazırlanır.
İmza - Şirketin hazırladığı
eylem planının Kurallar
Yürütme Komitesi tarafından
uygun bulunmasının
ardından, sözleşme şirket,
ulusal ortak ve Komite
arasında imzalanabilir.
İzleme - Bütün imzalayan
şirketlerden, ulusal ortaklara
ve Yürütme Komitesine
uygulamaya ilişkin yıllık
raporlar göndermeleri
beklenmektedir.

2009-2011 Gelişme Stratejisi
2009-2011 Stratejisi,
Kuralların (The Code)
kurumsallaşmış ve programa
dayanan kurumsal yapısını
güçlendirmektir.
Stratejinin amaçları
şunlardır:
 Standardize olmuş ve
veritabanına dayalı uygulama
sayesinde kaliteli bir yönetim
 Kuralların (The Code)

ödüllere layık görülmüştür:
2003: Britanya Havayolları
Gelecek İçin Turizm Ödülü
2008: Ashoka Fark
Yaratanların Global Köleliği
Sona Erdirme Yraışması

  
293 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın