• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/ECPATTurkiye
  • https://www.twitter.com/@ecpatturkiye
  • https://www.instagram.com/@ecpatturkey
  • https://www.youtube.com/@ecpatturkiye893

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜYE SON DERNEĞİ

Ticari Cinsel Sömürü ve Terminoloji

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ TERMİNOLOJİSİ VE KULLANILMAMASI GEREKEN KAVRAMLAR 

1-Çocuk Fuhuşu (Çocuklar fahişe değildir)

2-Çocuk Seks Turizmi (Çocuk seks turizmi ise bir turizm çeşidi değil, suçtur)

3-Çocuk Pornografisi, (Çocuklar pornografik bir aktör değildir),

4-Çevirimiçi Cinsel İstismar

5-Çocuklara Yönelik Sömürü Malzemeleri

6-Grooming

7-Canlı yayın

Çocuk Fuhuşu: Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunmasına ilişkin Terminoloji yönergelerine göre, bu tür bir sömürü, çocuğun değerli bir şey (para, nesne, barınak, yiyecek, uyuşturucu vb) karşılığında (vaat) cinsel eylemde bulunmasını içerir)
Sömürü karşılığı olan bedeli alan illa çocuk olması gerekmiyor, genellikle onu alan üçüncü bir kişidir.
Ayrıca, bir bedelin fiilen verilmiş olması gerekli değildir; hiç yerine getirilmese bile sadece bir bedel vaadi olması yeterlidir.

Neden “çocuk fahişeliği” terimini kullanmıyoruz?
Kılavuzun tanımı, Lanzarote Sözleşmesi (2007) ve Avrupa Direktifi 2011/93/EU tarafından da ele alınan çocuk satışı, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi (2000) hakkındaki İhtiyari Protokol'e dayanmaktadır. Bu belgeler “çocuk fahişeliğine” atıfta bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu terim yasal olarak evrensel kabul edilmemektedir ve o zamandan beri sorgulanmaktadır. Bu, olgunun fuhuşun meşru bir biçimi olduğu veya çocuğun fahişeliğe bilerek rıza gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde, “çocuk fahişe” ya da “çocuk seks işçisi” terimleri, olgunun gerçekliğini çarpıtarak, bunun çocuğun tercihi olduğunu düşündürmektedir.

Bir çocuk fuhuş yapmayı seçmez; koşullar, değerler, sosyal normlar veya istismarcı kişiler tarafından zorlanır. “Çocuk fahişeliği”nden bahsetmek, çocuğun fahişeliğe bilerek rıza gösterdiği varsayımıyla, bunun öncelikle bir fuhuş veya seks işçiliği meselesi olduğunu düşündürür.

Asya ve özellikle Güneydoğu Asya, genellikle bu olgudan en çok etkilenen bölge olarak algılanmaktadır.
Bununla birlikte, çocukların bu tür cinsel sömürüsü, ister gelişmiş ister gelişmekte olan ülkelerde olsun, her yerde mevcuttur. 
Araştırmalar, diğerlerinin yanı sıra yeni iletişim teknolojilerinin, özellikle de İnternet'in gelişmesiyle kolaylaştırılan, fuhuş amacıyla sömürüde sürekli bir artış olduğunu gösteriyor. Bu sömürü daha küçük kız ve erkekleri etkiler.

Çocuk Seks Turizmi :Çocukların cinsel sömürü ve cinsel istismardan korunmasına ilişkin Terminoloji yönergelerine göre, seyahat ve turizmde çocukların cinsel sömürüsü, bir çocuğun hem vatandaş hem de yabancı olarak turistler, gezginler ve ziyaretçiler tarafından cinsel olarak sömürülmesidir.

Bu tür bir sömürü yalnızca uluslararası bir bağlamda meydana gelmez, çocuklar ulusal düzeyde seyahat ve turizm bağlamında cinsel olarak sömürülebilir.

Neden seks turizmi terimini kullanmıyoruz?

“Seks turizmi” sıklıkla seyahat ve turizmde çocuk cinsel sömürüsü ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu tanım kısa ama yetersiz.

Çocuk cinsel istismarı bir turizm türü olamaz. Seyahat ve turizmde çocuk cinsel sömürüsünden bahsederken, özellikle seyahat ve turizm bağlamında çocuğun cinsel sömürünün kurbanı olduğu gerçeğini vurguluyoruz.

Ayrıca, seyahat ve turizm bağlamında çocuk cinsel sömürüsünden bahsetmek, oldukça geleneksel olan “turizm” kavramını ve aynı zamanda “seyahat” (örneğin bir iş gezisi, kültürel değişim veya insani gönüllülük) kavramını da kapsar. Bu durumların ortak noktası, ekonomik güç bağlamında (kişinin cezasız kalacağı hissine sahip olması) bir miktar anonimlik sağlamasıdır (kişi, ailesinin ve topluluğunun görüş alanı dışındadır).

Bu olaydan hangi ülkeler etkileniyor?
Tarihsel olarak, Güneydoğu Asya'da seyahat ve turizmde çocuk cinsel istismarı biliniyordu. Bu arada ECPAT, oluşturulduğu sırada “Asya Turizminde Çocuk Fuhuşuna Son Ver” anlamına geliyordu.

Tayland veya Filipinler gibi Asya turizminin sıcak noktaları, özellikle bu sorunlara ev sahipliği yapmalarıyla biliniyor.
Ancak, 1996'daki Stockholm Deklarasyonu ve Eylem Gündemi'nden bu yana dünya değişti: sınırlar açıldı, seyahat ve turizm genişledi ve turistler, gezginler ve turizm paydaşları çoğaldı.

Bu nedenle günümüzde, tüm kıtalarda tüm ülkeler bu olgudan etkilenebilir. Tayland, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Fas, Madagaskar ve Doğu Avrupa'dan birçok ülke, çocukların seyahat ve turizm bağlamında çocukların cinsel sömürünün mağduru olduğu pek çok ülkedir.

Çevrim içi çocuk cinsel istismarı: çocukları istismar etmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) ve/veya interneti kullanan suçlular tarafından işlenen bir suçtur.

BİT'lerin genişlemesi, çevrimiçi çocuk cinsel sömürüsünü büyüyen bir fenomen haline getirdi. Yeni teknolojiler artık çocukların hayatlarının ayrılmaz bir parçası ve sosyal ve eğitimsel gelişimlerinde kilit bir rol oynuyor.

Bu yeni araçlar, bilhassa çocuklar gerçekle sanalın karıştığı bu ortamda özellikle savunmasız olduklarından, sorumlu bir öğrenmeyi gerektirir. Bu nedenle, işlenen eylemlerin “sanal” doğasına rağmen, gerçek çocukların ekranların arkasında olduğunu ve potansiyel olarak sömürü mağduru olduklarını hatırlamak önemlidir; sadece bir "T" anında değil, çok daha uzun bir süre boyunca, çünkü görüntüler sonsuza kadar paylaşılabilir: buna "ikincil mağduriyet" diyoruz.

Çevrim içi çocuk cinsel sömürüsü, farklı cinsel sömürü biçimlerinden oluşan çok genel bir cinsel sömürü kategorisi olmaya devam etmektedir. Kapsamlı olmamakla birlikte cinsel içerikli mesajlaşma, çocukların cinselleştirilmiş görüntülerinin yanı sıra çocuklara yönelik cinsel istismar/sömürü, grooming veya canlı yayın materyallerini içerir.

Çocuklara yönelik cinsel istismar/sömürü malzemeleri:
Çocuk cinsel istismarı/istismarına ilişkin materyaller terimi, çocukların cinsel istismara ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Terminoloji kılavuzlarında açıklandığı gibi, halen yetersiz kullanılmaktadır. Artık “çocuk pornografisi” veya “siber çocuk pornografisi”ne yapılan atıfların yerini alma eğiliminde; “pornografi” ve “çocuk” terimlerini ilişkilendirmemek için 'çocuk cinsel istismarı/istismarına ilişkin materyaller' terimi kullanılmaktadır. 

Pornografi, cinsel zevk amacıyla rıza gösteren yetişkinler arasındaki cinsel faaliyetler hakkında konuşmak için kullanılır. Ancak bir çocuğu cinsel olarak sömürmek veya taciz etmek asla bu kavramla ilişkilendirilemez. Bu, (bilinçsiz olarak da olsa) hukuka aykırı eylemi meşrulaştırmaya, çocuğun rıza gösterdiğini ima etmeye veya çocuğun çektiklerini en aza indirmeye bile yol açabilir. “Çocukların cinsel istismarı/istismarına ilişkin materyaller”den bahsetmeyi seçerek istismar/sömürü eylemini cümlenin merkezine yerleştiriyoruz.

 

"Çocuk pornografisi" terimi, özellikle yasal bağlamda hala kullanılmaktadır.

Grooming:
Grooming, çocukların cinsel amaçlarla kışkırtılmasından bahsetmek için kullanılır. Çevrimiçi ortamda, failin bir çocuktan cinsel iltimas elde etmek (örneğin bir web kamerası aracılığıyla) veya onunla çevrimdışı buluşarak cinsel tacizde bulunmak amacıyla onunla iletişime geçeceği anlamına gelir.

Canlı yayın:
Canlı akış, çocuklara yönelik cinsel istismarların, genellikle failin eylem gerçekleştiğinde eyleme katılmasına izin veren bir akış platformu (Skype gibi) aracılığıyla canlı olarak iletilmesidir.

Bunlar, tespit edilmesi ve kovuşturulması zor olan çocuklara yönelik suçlardır, çünkü istismarcı istismarı kaydetmezse hiçbir iz bulunmaz.

  
448 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

 

 

 

 

İLETİŞİM

 

ECPAT INSTAGRAM

DEPREM